De 10 troeven van Bold & pepper

Hoe werken we? Wat waarderen onze klanten? Wat maakt dat ze jaar na jaar klant blijven bij Bold & pepper? Een samenvatting in 10 troeven.
1. Rechtstreekse lijn met de klant

Voor elke klant stellen we een Editorial Project Manager aan. Die is niet alleen de unieke gesprekspartner van de klant (SPOC, single person of contact), maar hij of zij voert ook diens communicatieproject uit. Dankzij die directe communicatie gaat er op geen enkel moment informatie verloren. Onze Editorial Project Managers vormen zowel het aanspreekpunt voor de klant als voor onze interne en externe medewerkers. Hij of zij ziet toe op het goede verloop van elk proces, van bij de briefing van de journalisten tot aan de validatie van de artikels in de verschillende talen. Daarnaast waakt hij of zij over de redactionele en grafische kwaliteit. Kortom, onze Editorial Project Manager waakt over de kwaliteit, op elk niveau en tijdens alle stappen van de content creatie.

2. Back-up

Onze Editorial Project Manager wordt bijgestaan door een back-up. Bij meertalige projecten heeft die een andere moedertaal dan de Editorial Project Manager. Ook de back-up is een expert op het vlak van content marketing, en is perfect op de hoogte van het project. Hij of zij volgt alle etappes en kan bij afwezigheid van de Editorial Project Manager op elk moment het project overnemen. Kortom, onze organisatie garandeert in alle omstandigheden een optimaal beheer, met een gegarandeerde continuïteit en een grote flexibiliteit.

3. Meertalige coördinatie

Meertaligheid zit in het DNA van Bold & pepper. Zowel Nederlandstalige als Franstalige native speakers zijn bij ons in dienst. Al onze medewerkers zijn minimaal tweetalig en we maken er een erezaak van om bij de samenstelling van onze teams rekening te houden met de specifieke noden van de klant, in het bijzonder op het vlak van taal. Ook worden al onze artikels of vertalingen, voor ze aan de klant worden bezorgd, intern nagelezen door een Editorial Project Manager met de bewuste taal als moedertaal.

4. Ruim netwerk van freelancers

In de loop der jaren heeft ons team een ruim netwerk van freelance medewerkers opgebouwd, zowel in België als in het buitenland. Daarmee kunnen we inspelen op de meest uiteenlopende vragen van onze klanten. Het ruime netwerk bestrijkt tal van gebieden, van Italiaanse journalisten tot Nederlandse fotografen of Russische vertalers. Alle vakgebieden zijn afgedekt: journalisten, vertalers, fotografen, illustratoren, videomakers, grafici, ... Daarnaast werken we strategisch samen met meerdere bevoorrechte partners, om onze diensten op het vlak van communicatie verder te kunnen uitbreiden.

5. Service op maat

Onze service gaat van analyse en strategisch onderzoek tot de concrete uitwerking en de promotie van de gekozen content. We kunnen een totaalservice voor gedrukte of online publicaties bieden, maar klanten kunnen ook een beroep doen op een deel van onze diensten. Bepaalde klanten houden immers graag een aantal taken in eigen handen, terwijl anderen ons al hun activiteiten voor communicatie of marketing toevertrouwen. Bold & pepper werkt dus op maat.

6. Het halen van deadlines

Onze Project Managers bepalen eerst een strategisch concept en werken vervolgens een publicatietraject uit. Ze zien erop toe dat elke vorm van samenwerking optimaal verkoopt, maar ook en vooral binnen de afgesproken termijnen. Ook deadline management is een sterk punt van Bold & pepper.

7. Cross-media kennis

Wij nemen, samen met onze klanten, de tijd om na te gaan wat het meest geschikte publicatieproject is voor een efficiënte communicatie met hun doelgroep. Onze interne cross-media kennis (papier, web, nieuwsbrieven, digi-magazines, sociale media, netwerkmanagement, ...) is uiteraard een flinke troef. Bij zo'n oefening verliezen we ook nooit de kosten en de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen uit het oog.

8. Transparantie van de prijs

Al van bij onze opstart registreren we onze prestaties op minuutbasis. Die gegevens vormen een belangrijke bron van informatie. Enerzijds om projecten zo realistisch mogelijk te budgetteren, en anderzijds om onze diensten in alle transparantie te factureren.

9. Rijke ervaring

Een goede analyse van de behoeften van elke klant op het vlak van content en mediadragers is pas mogelijk bij een goede kennis van de doelgroep. Dankzij onze ruime ervaring, zowel op het vlak van interne communicatie als voor klantencommunicatie, B2B en B2C, kunnen onze opdrachtgevers terugvallen op de beste praktijken. Die meerwaarde zien we zowel in de opmaak, de toon van de publicatie als de keuze van de illustraties. Op die manier houden we optimaal rekening met de specifieke kenmerken van elke doelgroep.

10. Oog voor kwaliteit

Bold & pepper levert kwaliteit. Of een magazine of vakblad werkelijk scoort bij de beoogde doelgroep? Op vraag van onze klanten lanceert Bold & pepper de Custometer, een lezersonderzoek dat verloopt via een online enquête. De Custometer is een initiatief van de leden van Custo, het expert center Custom Content van ACC Belgium, de vakfederatie waartoe Bold & pepper behoort. Het opzetten en uitvoeren van de enquête gebeurt door het gespecialiseerde bureau InSites, dus de resultaten zijn betrouwbaar. En de klant komt meteen te weten hoe zijn magazine scoort ten opzichte van de Belgische benchmark in zijn sector.