Lezersonderzoek Lapperre Magazine: tweederde geeft score van 80% of meer

Sinds begin 2014 maken wij bij Bold & pepper Lapperre Magazine. Met het driemaandelijkse magazine wil Lapperre klanten bevestigen in de keuze van hun hoortoestel en wijzen op het belang van opvolging en begeleiding. Maar haalt het magazine, dat de klanten gratis ontvangen, zijn doelstellingen en wordt de doelgroep bereikt? Om die vragen te beantwoorden, werd Lapperre Magazine aan een lezersonderzoek onderworpen. En de resultaten mogen er zijn.

Print aub!

Voor het lezersonderzoek werden 481 klanten opgebeld, evenredig verdeeld naar taal (NL/FR) en leeftijd.

- 88,2% van de respondenten geeft aan het magazine te ontvangen, en leest het effectief.
- Een duidelijke meerderheid vindt het magazine interessant: 31% geeft een score van 7 op 10, en 63,1% geeft een score van 8 of hoger.
- 28% geeft het magazine ook door aan familie of vrienden.
- De keuze voor het medium print wordt bevestigd: 94,4% wil het magazine het liefst per post (blijven) ontvangen.

Maar ook digitaal

Uit een analyse van de klanten blijkt ook dat 50% internet heeft en 25% een smartphone of tablet. Daarom is er recent een digitaal magazine ontwikkeld om zo enerzijds de steeds jongere doelgroep aan Lapperre te binden en anderzijds de huidige doelgroep niet op haar toenemende digitale honger te laten zitten.

Blijven meten en sturen

Op basis van de resultaten van het digitaal magazine zullen we het verder segmenteren en personaliseren. Op die manier kunnen we de prospecten beter begeleiden tijdens de lange customer journey. Want dat leerde eerder cijfermateriaal ons: iemand bij wie een gehoorprobleem is vastgesteld doet er gemiddeld 7 jaar over om zich een hoortoestel aan te schaffen.

Celine De Coster, Editorial Project Manager
Celine De Coster, Editorial Project Manager

Celine De Coster

Editorial Project Manager
Lapperre
Bold & pepper leverde het swingende concept voor ‘Salsa’, het magazine voor 140.000 (potentiële) klanten van Lapperre, de Belgische marktleider in hooroplossingen, gehoorbescherming en accessoires.