van content strategie tot content beleving

Lapperre
content marketing

Zolang je goed hoort, hoor je erbij.
Vandaag heeft wereldwijd 1 op de 5 personen hoorproblemen. In 2050 is dat 1 op 3. Goed horen is van cruciaal belang voor alle leeftijdscategorieën, zowel jong & oud. Jongeren kunnen niet genoeg beseffen hoe belangrijk goed horen is. Ook op oudere leeftijd speelt goed horen een cruciale rol. Voor gezinsleden, kinderen & kleinkinderen in de omgeving van mensen met een zwakker gehoor, is elkaar goed horen van levensbelang. Je hoort er bij, zolang je goed hoort.

Lapperre Content Marketing Bold and Pepper

De uitdaging van Lapperre

De drempel verlagen voor jongeren, volwassenen & senioren, is de missie voor Lapperre. De ‘nummer 1 in hooroplossingen’ wil iedereen zo goed mogelijk informeren over zijn producten, service en expertise met relevante content die persona's & audiences raakt op het juiste moment, op de juiste plaats. Daarenboven wachten personen met een hoorprobleem gemiddeld 5 à 7 jaar om een hoortoestel te kopen. Dat moet vroeger. Lapperre heeft immers als ambitie om alle oren blij te maken. En dit liefst zo snel mogelijk.

Lapperre Content Marketing Bold and Pepper
Lapperre Content Marketing Bold and Pepper
Lapperre Content Marketing Bold and Pepper
Lapperre Content Marketing Bold and Pepper
Lapperre Content Marketing Bold and Pepper
Lapperre Content Marketing Bold and Pepper

De strategische oplossing van Bold & pepper.
Tussen augustus & december 2020 organiseerden we diverse content workshops. Vertrekkend vanuit de bepaling van 4 strategische objectieven, werden 6 significante persona's geïdentificeerd, elk met hun eigen customer journey, content touchpoints en KPI's. De sessies resulteerden in een strategisch content marketing plan, een haalbare content kalender en herkenbare content formaten, die zowel digitaal, op sociale media, als op papier en via CRM worden ingezet.

De Lapperre content room.
Wil men impactvolle rake content maken, dan dienen diverse communicatiepartners van Lapperre samen te werken rond relevante doelgroepgerichte content. Bold & pepper organiseert en coördineert daarom de maandelijkse content room. In de room vormt het KPI-dashboard de maandelijkse basis voor content meting en bijsturing. Wat werkt, wordt versterkt. Wat niet of onvoldoende werkt, wordt bijgestuurd. Zo wordt structureel gebouwd aan relevante content, samen met de klant in volle transparantie. 

Magazine, Video & SoMe
De content formats die Bold & pepper ontwerpt zijn heel uiteenlopend. De content uit het klantenmagazine Salsa, dat Bold & pepper creëert, wordt herwerkt voor de website en via de sociale media van Lapperre gedeeld. CRM-brieven en websitecontent wordt op maat van de diverse doelgroepen geschreven. Nieuwsbrieven met scherpe doelgroepgerichte content worden verstuurd en blog posts worden structureel gevoed met de pen en de inzichten uit ons content team. Samen met onze digitale partner worden content KPI's opgevolgd en A/B-contenttests uitgevoerd. Het is een verhaal dat nooit af is, en dagelijkse opvolging vereist. 

Lapperre video programma
Voor de 4 hoofdpersona's - jongeren, significante gezinsleden, mensen met hoorproblemen en klanten - worden aparte videoprogramma's uitgerold. Beelden zeggen immers meer dan duizend woorden. Video is dan ook de universele oplossing; video in de taal van de persona's, met relevante onderwerpen die inspelen op de intenties en de interesses van de doelgroepen op maat. Fun & testimonial video's voor jongeren, product & testimonial video's voor gezinsleden die dagelijks samenleven met personen met een hoorprobleem, how-to en instructievideo's voor potentiële klanten die de definitieve stap nog niet gezet hebben naar een hooroplossing, en finaal documentaire en belevingsvideo's voor klanten.

Partnerschappen & Influencers
Mensen wachten gemiddeld 7 jaar nadat gehoorproblemen bij hen werden gedetecteerd, vooraleer ze overgaan tot de aankoop van een hoortoestel. Bekende - en minder bekende - personen die getuigen over hun hoorproblemen werken drempelverlagend, en kunnen ervoor zorgen dat mensen uit alle leeftijdscategorieën sneller een oplossing vinden voor hun hoorprobleem. Vandaar dat we met Lapperre een programma uitrollen waarin bekende personen en organisaties met draagwijdte belangrijke bondgenoten zijn in hooroplossingen die het leven aangenamer maken voor iedereen.

We gebruiken cookies op onze website om uw gebruikerservaring te verbeteren.

We hanteren eveneens analytische en advertentiediensten. Om niet te genieten van deze diensten, klik 'meer informatie'.