Best ideas

Brainstormen is ook… de beste ideeën selecteren

 

Hoe selecteer je de beste ideeën uit een brainstorm?

Naast het genereren van ideeën is het belangrijk om tijdens een brainstormsessie de beste ideeën te selecteren om verder uit te werken. Dat proces heet convergeren, en er bestaan technieken die u helpen om de zaken scherp te stellen. Wij selecteerden er drie voor u: stickeren, de COCD-box en PMOZ. Lees vooral verder!

Bij het kiezen van de beste ideeën is het vooral belangrijk dat de deelnemers van de brainstormsessie constructief oordelen, het doel van de brainstorm voor ogen houden en focussen op de centrale vraagstelling. Denken in termen van nieuwe kansen en opportuniteiten helpt u en uw team ook een hele stap vooruit. En last but not least, kies voor de ideeën die u en de andere deelnemers van de brainstormsessie energie geven.

Klaar om uit alle vondsten de beste denkpistes te filteren? Ontdek hier drie nuttige convergentietechnieken die u op weg zetten om de juiste keuzes te maken.


1. Stickeren

Zijn alle ideeën die uw brainstormsessie heeft opgeleverd mooi genoteerd en duidelijk zichtbaar ‘uitgestald’ voor alle deelnemers? Heeft iedereen de nodige tijd gekregen om alles nog eens te overlopen? Mooi! Tijd nu om stickers uit te delen, zodat alle deelnemers de ideeën kunnen markeren die ze de beste vinden. Spreek eerst duidelijk af hoeveel ideeën elke aanwezig mag stickeren, en streef daarbij naar een werkbare selectie. De ideeën met de meeste stickers zijn klaar om verder uit te werken.

 

2. De COCD-box

 

Om te vermijden dat wilde, innovatieve ideeën uit de selectie worden gehouden, heeft het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken de COCD-box ontwikkeld. Die methode ordent alle ideeën in drie categorieën, alweer met de hulp van stickers:

 • blauwe stickers voor ideeën die gemakkelijk uit te voeren zijn, weinig risico’s inhouden en algemeen worden aanvaard

 • rode stickers voor doorbraakideeën die uitvoerbaar blijven, maar toch heel innovatief en opwindend zijn

 • gele stickers voor de ideeën van de toekomst, ongewone vondsten, uitdagingen en dromen

   

Innovatieve ideeën worden dus behouden, en krijgen een gele sticker. Teken nu de onderstaande tabel (de COCD-box) op een groot vel papier en zet de ideeën met de meeste stickers bij hun dominante kleur.

 

 

 

 

Ondoenbare, niet-realiseerbare ideeën

 

 

 

 

 

    Gele ideeën

 

 

 • toekomstideeën

   

 • dromen, uitdagingen

   

 • stimulans

   

 

 

 

   Doenbare, realiseerbare ideeën

 

 

   Blauwe ideeën

 

 

 • gemakkelijk uit te voeren

   

 • weinig risico’s

   

 • hogere aanvaardbaarheid

   

   Rode ideeën

 

 

 • innovatieve ideeën

   

 • doorbraak

   

 • opwindende ideeën

   

 • implementeerbaar

   

 

 

 

   Bekende ideeën

 

 

   Nieuwe ideeën

 

 

Op die manier worden haalbare ideeën naast minder haalbare oplossingen geplaatst. Tegelijk wordt het onderscheid duidelijk tussen innovatieve denkpistes en ideeën die voortbouwen op bestaande voorbeelden uit de praktijk. Volgende stap: bekijk welke ideeën u kunt samenvoegen om verder uit te werken. Vertrek daarbij vanuit de rode ideeën. Maak combinaties met blauwe ideeën die makkelijk te implementeren zijn. Combineer vervolgens met gele ideeën die perspectieven bieden op lange termijn.

 

3. PMOZ

Heeft uw brainstormsessie een mooie top 5 opgeleverd dankzij de bovenstaande convergentietechnieken? Definieer nu van elk overblijvend idee de Pluspunten, de Minpunten, de Ombuigingen en de Zorgpunten.

 • Pluspunten: de sterke punten van het concept

 • Minpunten: de mogelijke nadelen ervan

 • Ombuigingen: geven aan hoe u de minpunten kunt aanpakken

 • Zorgpunten: tonen wat tijdens de realisatie van het idee extra aandacht nodig heeft

Dankzij de PMOZ-methode struikelt u niet over de eventuele nadelen van een idee. U pakt het constructief aan door meteen over te schakelen naar mogelijke oplossingen. Kortom, u krijgt oog voor kansen waar u ze misschien niet meteen had verwacht.

 

“Eén topidee is goed, meer is beter”

“Belangrijk bij de convergentiefase van elke brainstormsessie is het clusteren en verrijken van ideeën”, benadrukt Vincent De Coninck (Bachelor in Idea & Innovation Management, ex-stagiair bij Bold & pepper). “Zie je tijdens het overlopen van alle vondsten alweer nieuwe ideeën? Noteer ze zeker! En als je ideeën kan samenvoegen of versterken, aarzel niet. Kies niet enkel jouw favoriete idee, maar hou ook rekening met het uiteindelijke doel dat je vooropgesteld had bij het begin van de brainstorm.”

We gebruiken cookies op onze website om uw gebruikerservaring te verbeteren.

We hanteren eveneens analytische en advertentiediensten. Om niet te genieten van deze diensten, klik 'meer informatie'.