Brandstoffen, sectorcommunicatie van Brafco

Brandstoffen, sectorcommunicatie van Brafco

Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco)
Brandstoffen, het vakblad voor brandstoffenhandelaars in België

De uitdaging

Text: Ruim een kwarteeuw geleden vroeg de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco) aan Bold & pepper om haar sectorcommunicatie te ontwikkelen met twee grote doelstellingen voor ogen. In de eerste plaats moest deze communicatie professionals uit de sector van de brandstoffenhandel informeren over de ontwikkelingen in de sector. Daarnaast moest deze een bijdrage leveren voor de lobbyingactiviteit van Brafco en in het bijzonder het standpunt van de sector overbrengen bij de overheid en partners binnen andere sectororganisaties.

Brandstoffen in beeld...

Complexe thema’s verdienen blijvende aandacht!

Neem contact met ons op. Wij kunnen u aangeven hoe u sectorcommunicatie vlot kunt brengen en daarbij rekening houden met uw verschillende doelgroepen.