Een becijferd voorbeeld van content marketing?

Met Module stroomt er energie tussen Rexel en zijn lezers

Rexel België
Module, Rexel Belgium's digital communication by Bold & pepper

De uitdaging

Rexel België heeft altijd ingezet op communicatie. Op het moment dat deze groothandel in elektrische en elektrotechnische materialen contact opnam met Bold & pepper, communiceerde het bedrijf al jaren via een papieren magazine met zijn professionele prospecten en klanten. In 2015 wilde Rexel voor zijn commerciële strategie een tandje bijsteken. Van gewone leverancier is Rexel België geëvolueerd tot een echte dienstenleverancier die zijn ervaring en expertise ten dienste stelt van zijn klanten. Het was bijgevolg niet meer dan logisch dat men voor deze nieuwe pagina in de geschiedenis van Rexel ook de communicatie een nieuw elan zou geven, bij voorkeur digitaal om de verwachtingen van de lezers beter te kunnen analyseren.

Raadpleeg de laatste editie van Module!

Voorbeeld content marketing
Serge de Staercke

Via ons e-magazine Module bieden we originele content aan onze klanten en de architecten. In samenwerking met het team creatifs van Bold & pepper hebben we trouwens in 2014 een Business to Business Press & Communication Award gewonnen.

Serge de Staercke, Sales & Marketing Director REXEL BELGIUM

Wil ook u energie laten stromen tussen uw bedrijf en uw doelpubliek?

Wij zorgen voor de flow!