Personeelsblad vol inspiratie en informatie

Personeelsblad vol inspiratie en informatie

Eternit
Eternit’s staff magazine

De uitdaging

In januari 1977 al zag Eterinfo het levenslicht. Aanvankelijk stond het personeelsmagazine van Eternit synoniem voor een terugblik op de voorbije bedrijfsactiviteiten. Gaandeweg veranderde het blad van koers: de focus moest op de medewerkers komen te liggen. Eterinfo kreeg vier doelstellingen mee:

1. informeren
2. engageren
3. verbinden
4. inspireren en entertainen

Die inhoudelijke strategie werd gestoeld op de kernwaarden van Eternit: integriteit, betrouwbaarheid, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en gedrevenheid.

Bold & pepper is verantwoordelijk voor de grafische vormgeving van Eterinfo. Ook het projectmanagement nemen we voor onze rekening: het bijwonen van de redactievergaderingen, het opstellen van de jaarplanning, coördinatie, opvolging, kwaliteitsbewaking, …

Eterinfo in beeld

Ook op zoek naar een content marketing bureau voor uw personeelsmagazine?

Personeelsmagazine Eterinfo